Lähtökohta


Asiantuntijana suunnittelumme lähtökohtana on suorittaa saamamme toimeksianto sen edellyttämällä ammattitaidolla, objektiivisesti hyvää suunnittelutapaa noudattaen. Selkeät yhteiset päämäärät auttavat suunnitteluprosessin  tehokasta käynnistymistä ja läpi vientiä.

Tavoite


Tavoitteenamme on tuottaa taloudellisesti tehokkaita, teknisesti toimivia, tarkoitukseensa mahdollisimman hyvin soveltuvia, turvallisia ja terveitä rakenteita ja rakennuksia siten, että yhteisesti asetetut päämäärät toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja sovitussa aikataulussa.

Vastuu


Vastaamme
siitä, että laatimamme suunnitelmat ja niiden eri osa-alueet muodostavat loogisen kokonaisuuden ja ovat aina suunnittelusopimuksen mukaisia sekä täyttävät voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset.

Historia

Yrityksemme on toiminut rakentamisen alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä jo yli 25 vuoden ajan, jonka aikana olemme olleet mukana yli 10 000 rakennusprojektissa erilaajuisilla vastuukokonaisuuksilla suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Matkan varrella kertynyt kokemus ja tietotaito sekä halu oppia uutta takaa sen, että pystymme tarjoamaan sinulle asiakkaanamme hyvät lähtökohdat projektisi onnistumiseen.

Rakennusinsinööritoimisto JM-Rakenne Oy on Kauhajoella 04.02.1993 perustettu osakeyhtiö. Tällä hetkellä yritys työllistää 18 toimihenkilöä. Kauhajoen pääkonttorin lisäksi yrityksellä on toimipiste Seinäjoella. Yrityksemme koko henkilöstöllä on takanaan rakennusalan koulutus ja pitkäaikainen kokemus erilaisten rakenteiden suunnittelusta, pientaloista aina suuriin asuinkerrostaloihin, teollisuus-, liike-, toimistorakennuksiin ja kokoontumistiloihin sekä urheiluhalleihin. Olemme tottuneet toimimaan yhdessä tilaajan, tuotannon sekä myynti- ja asennusorganisaatioiden henkilöstön kanssa.

Yli 25 vuoden yhtäjaksoisen toimintamme aikana kotimaan toimituksia on kertynyt yhteensä yli kolmelle miljoonalle kerrosneliömetrille seuraavasti:

  • n. 7000 kpl puuelementtirakenteisia omakotitaloja ja rivitaloja
  • n. 900 kpl hirsirakenteisia omakotitaloja ja vapaa-ajan rakennuksia
  • n. 400 kpl harkko- ja kivirakenteisia omakotitaloja ja rivitaloja
  • n. 200 kpl liimapuurakenteisia varasto-, tuotanto-, liike- ja maatalousrakennuksia sekä julkisia rakennuksia
  • n. 100 kpl betonielementtirakenteisia pientaloja
  • n. 50 kpl paikallavalu ja betonielementtirakenteisia asuinkerrostaloja, liike- ja toimistorakennuksia

Vientikohteiden rakennesuunnittelu on pääasiallisesti kohdistunut Saksan markkinoille, mutta yksittäisiä kohteita on vuosien mittaan suunniteltu ympäri maapalloa seuraavasti:

  • n. 200 kpl pääasiassa 1½-kerroksisia kivi- ja suurelementtitaloja Saksaan
  • n. 80 kpl suurelementtitaloja lähes kaikkiin Euroopan maihin
  • n. 30 kpl pienelementtitaloja Euroopan lisäksi mm. Japaniin ja Koreaan