Palvelut

Yrityksemme ydinosaaminen on rakennesuunnittelussa. Toimimme rakennesuunnittelijan ja elementtisuunnittelijan rooleissa vuosittain sadoissa uudisrakennuskohteissa omakotitaloista aina asuinkerrostaloihin ja edelleen toimitila- ja julkisrakennuksiin. Noudatamme suunnittelutyössämme Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013).

Käytössämme ovat seuraavat suunnitteluohjelmistot: Vertex, CADmatic ja Jcad


Suunnittelupalvelut

 • rakennesuunnittelu
 • elementtisuunnittelu
 • rakennelaskelmat
 • rakenteisiin liittyvät selvitykset ja työohjeet
 • luonnossuunnittelu (lähinnä sopimusasiakkaille)
 • pääsuunnittelu (lähinnä sopimusasiakkaille)

Suunnittelukohteet

 • omakotitalot
 • kerrostalot
 • perustukset
 • rivi-, pari- ja luhtitalot
 • vapaa-ajan asunnot
 • tuotantorakennukset
 • teollisuusrakennukset
 • toimistorakennukset
 • liikerakennukset
 • maatalousrakennukset
 • julkiset rakennukset
 • valmisosarakenteet
 • erikoisrakenteet
 • ynnä muuta: kysy lisää!

Puurakenteet

 • puuelementtirakenteet
 • tilaelementtirakenteet
 • paikalla rakennettavat puurakenteet
 • pitkien jännevälien kerto- ja liimapuurakenteet
 • CLT -rakenteet
 • Hirsirakenteet

Betonirakenteet

 • betonielementtirakenteet
 • paikalla valettavat betonirakenteet
 • jännebetonirakenteiden mittapiirustukset
 • perustukset, rungot, VSS yms.

Suunnittelemme myös kevytsora- ja valuharkkorakenteet sekä muut muurattavat rakenteet.

rakennustietomallit - 3D mallinnukset - tasopiirustukset - rakennepiirustukset - rakenneosapiirustukset - rakenneleikkaukset - pääpiirustukset - rakennesuunnitelmat - valmisosasuunnitelmat - elementtisuunnitelmat

puurakenteet - betonirakenteet - harkkorakenteet - teräsosat - perustukset - pienelementit - suurelementit - CLT elementit - tilaelementit - betonielementit - sandwichelementit - massiivielementit - ontelolaatastot - kuorilaatastot - rakennelaskelmat - värähtelymitoitukset

jäykistyslaskelmat - energiaselvitykset - paikalla valettavat betonirakenteet - väestönsuojat - ristikkokaaviot - maanpaineseinät - vesikattorakenteet - rakennetyypit - määräluettelot - teräsosaluettelot -työohjeet - erilaiset selvitykset